Från TV och video

SVT, Lilla Löpsedeln
(1,6 MB)

Öppna Kanalen
(4,1 MB)

Hälsningar från kända personer

Informationsvideo
(9,1 MB)

Drogkampen på YouTube
Kort informationsvideo
(3:35 min)

Du kan se filmerna med
Windows Media Player

Kontakt

På ryggen finns texten                                       Ryggen är fri från reklam
huvudsponsorer
Armada, Lions

Priser

                            Tröja, 50 kr
                            Nyckelband, 10 kr
                            Kåsa, 10 kr
                            Fyrfärgspenna, 20 kr
                            Dekal, ca 29 x 25,5 cm, svart eller vit bakgrund, 10 kr
                            Dekal, ca 14 x 10 cm, svart eller vit bakgrund, 5 kr
                            Dekal, ca 3,7 x 2,7 cm, svart bakgrund, 5 kr
                            Porto tillkommer

E-post till Drogkampen