Från TV och video

SVT, Lilla Löpsedeln
(1,6 MB)

Öppna Kanalen
(4,1 MB)

Hälsningar från kända personer

Informationsvideo
(9,1 MB)

Drogkampen på YouTube
Kort informationsvideo
(3:35 min)

Du kan se filmerna med
Windows Media Player

Kontakt

Droginformation på olika nivåer

Samtliga program bygger på de 4 livsvillkoren och ger kunden rätt att använda Drogkampens logotyp i samband med programmet. Se vidare patentregistreringen.

Läns- och kommunprogram

Drogkampen, som startades 1997 av Thord Jansson, är en pedagogisk metod som bygger på vårt intresse för tävlingar. Hela kommunen engageras för ungdomarna och mot drogerna. En klass bildar ett lag. Såväl praktiska som teoretiska begåvningar behövs. Första priset är en äventyrsresa för hela klassen i slutet av vårterminen. Ett program särskilt lämpat för skolår 6.

Skol- och klassprogram

Vi erbjuder årskursanpassade program från skolår 4 till 9.

För gymnasiet har Drogkampen ett långsiktigt program mot tobak i 9 steg. Ett specialanpassat program som ger det drogförebyggande arbetet ett helt nytt ansikte. Programmet utgår från eleverna och deras upplevelse av problemet med rökningen. Eleverna görs till kampanjmakare och språkrör för kampanjen samtidigt som de är måltavlorna. Skolan styr kampanjens inriktning genom att ge eleverna olika teman att välja bland.

Lärarprogram

Hur kan man använda de 4 livsvillkoren i undervisningen? Var hittar jag bra material? Vad säger forskningen om den traditionella ANT-under­visningen? – Ett program för dej som vill lyckas bäst i drogkampen.

Föräldraprogram

Thords tretton tips till tonårsföräldrar. – Ett program om att vara ton­års­förälder.

Företagsprogram

Patentregistreringen innefattar, förutom vår logotyp, vårt pedagogiska budskap, de 4 livsvillkoren. Dessa centrala livsbegrepp utgör en trygg grund för diskussioner om företagsetik, samhällsengagemang och miljö­policy. Ett material som vi i samarbete med ditt företag, din förening, för­samling eller skola anpassar efter era behov.

Informationsprogram om Drogkampen

Att arbeta med Drogkampen är inte ett arbete. Det är ett sätt att leva. Thord Jansson berättar gärna mer och visar material från Drogkampen i samband med kurser och konferenser.

Välkommen att för offert och närmare information!